Gặp khó khăn về THUẾ, nhấc máy và GỌI: 0967432463

Dịch vụ Kế toán ADZ xin liệt kê Mức phạt với các lỗi Kế toán thường gặp. Đây là một trong số những vấn đề quan trọng mà không phải Kế toán và Chủ doanh nghiệp nào cũng biết. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kế toán, chúng tôi biết rằng thường thì:

+ Nhân viên kế toán SẼ biết SAU KHI lỗi phát sinh và dẫn đến công ty bị phạt;

+ Chủ doanh nghiệp SẼ biết SAU KHI lỗi phát sinh, công ty bị cơ quan thuế phạt hay trong một vài trường hợp là sau khi nhân viên kế toán ra đi, để lại cho công ty những khoản phạt đúng quy định.

mức phạt lỗi thuế thường gặp 2018.05

Cụ thể, Nghị định 41/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 quy định mức xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

STT Lỗi vi phạm Mức phạt (đồng)

  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

1.  Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ trong kế toán 10 – 20 triệu
2.  Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán 3 – 5 triệu
3.  Ký chứng từ bằng mực màu đỏ, mực phai màu, ký bằng dấu chữ ký khắc sẵn 3 – 5 triệu
4.  Ký chữ ký không đúng với mẫu chữ ký đã đăng ký 5 – 10 triệu
5.  Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 5 – 10 triệu
6.  Không có đủ chữ ký theo chức danh trên chứng từ 5 – 10 triệu
7.  Làm hư hỏng, mất tài liệu, chứng từ kế toán đang sử dụng 5 – 10 triệu
8.  Giả mao, khai man chứng từ kế toán 20 – 30 triệu
9.  Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 20 – 30 triệu
10.  Các liên chứng từ kế toán có nội dung không giống nhau khi lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 20 – 30 triệu
11.  Thực hiện chi tiền mà chứng từ chi chưa có đầy đủ chữ ký 20 – 30 triệu
  SỔ KẾ TOÁN
12.  Sổ kế toán ghi xen thêm, ghi chồng lên nhau, không gạch chéo phần trang sổ không ghi 1 – 2 triệu
13.  Không cộng tổng số liệu khi hết trang sổ, không chuyển số liệu tổng của trang trước sang đầu trang sổ kế tiếp 1 – 2 triệu
14.  Không đóng quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán (trừ sổ điện tử) 1 – 2 triệu
15.  Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung cơ bản 1 – 2 triệu
16.  Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán 20 – 30 triệu
  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
17.  Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán 5 – 10 triệu
18.  Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành 10 – 20 triệu
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
19.  Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu 5 – 10 triệu
20.  Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán… 5 – 10 triệu
21.  Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán 10 – 20 triệu
22.  Lập không đầy đủ các loại báo cáo tài chính theo quy định 10 – 20 triệu
23.  Nộp báo cáo tài chính không đính kèm báo cáo kiểm toán 10 – 20 triệu
24.  Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính 40 – 50 triệu
25.  Nộp chậm, công khai chậm báo cáo tài chính < 03 tháng so với thời hạn quy định 5 – 10 triệu
26.  Nộp chậm, công khai chậm báo cáo tài chính ≥ 03 tháng so với thời hạn quy định 10 – 20 triệu
  TÀI LIỆU KẾ TOÁN
27.  Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của các tổ chức, cá nhân có liên quan 3 – 5 triệu
28.  Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ 5 – 10 triệu
29.  Không kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại 5 – 10 triệu
30.  Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ 10 – 20 triệu

GỌI NGAY 0967432463 – ĐỂ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ BẠN

 

Nếu doanh nghiệp muốn có hồ sơ kế toán thuế chuẩn chỉnh, không mắc phải những lỗi kế toán kể trên, doanh nghiệp có thể đưa kế toán tham khảo các lỗi trên và thiết lập một quy trình kế toán chặt chẽ trong công ty. Hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ từ các Dịch vụ Kế toán – Thuế chuyên nghiệp, giải quyết dứt điểm từ A đến Z các vấn đề Kế toán – Thuế cho doanh nghiệp của Kế Toán ADZ.