Gặp khó khăn về THUẾ, nhấc máy và GỌI: 0967432463

Khi doanh nghiệp nhận được quyết định thanh tra, kiểm tra thuế mà chưa có sự chuẩn bị về tài liệu, số liệu cung cấp, hệ thống số liệu trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp chưa chính xác, người giải trình chưa có kinh nghiệm, phương hướng nào để quyết những khó khăn trước mắt?

Dịch Vụ Giải Trình Thanh Tra Thuế

Gói dịch vụ giải trình thanh tra thuế của chúng tôi chính là sự lựa chọn tối ưu cho quý doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi với chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, phân tích báo cáo tài chính, đồng thời được trang bị kỹ năng giao tiếp và thuyết phục sẽ bảo vệ lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ của pháp luật.
Các công việc của dịch vụ giải trình thanh tra thuế
– Thu thập thông tin, số liệu của doanh nghiệp
– Kiểm tra, phân tích, đánh giá số liệu của các năm cần được thanh tra, kiểm tra.
– Tìm ra sai sót, phân tích mức độ sai sót, thông báo đến doanh nghiệp, tìm giải pháp giải trình tối ưu để giải trình với đoàn thanh tra
– Đại diện cho doanh nghiệp giải trình các số liệu với đoàn thanh tra
– Tiến hành điều chỉnh số liệu theo kết quả thanh tra
– Hướng dẫn doanh nghiệp một số kinh nghiệm kế toán phù hợp với loại hình hoạt động của doanh nghiệp.