Gặp khó khăn về THUẾ, nhấc máy và GỌI: 0967432463

Kế toán ADZ cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả các doanh nghiệp thuộc địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Kế toán ADZ cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như thương mại, sản xuất, xây lắp, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa dịch vụ và các dự án đầu tư…

anh 11

I – Các trường hợp được hoàn thuế GTGT
1, Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
2, Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
3, Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư
4, Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
5, Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
6, Các trường hợp hoàn thuế GTGT khác

——————-

GỌI NGAY 0967432463 – ĐỂ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ BẠN

II – Nội dung công việc Dịch vụ Kế toán ADZ sẽ thực hiện
1, Khảo sát tình hình thực tế, tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ, sổ sách kế toán để thực hiện thủ tục hoàn thuế.
2, Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT
3, Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp
4, Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT và hồ sơ đề nghị hoàn thuế
5, Ký trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu sử dụng đại lý thuế ký).
6, Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.
7, Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
8, Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
9, Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.
——————-
III – Nội dung công việc của khách hàng
Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Kế toán ADZ
——————-
IV – Quy trình và Tiến độ thực hiện công việc
1, Khảo sát tình hình thực tế, xác định khối lượng công việc và gửi báo giá
2, Hai bên ký hợp đồng dịch vụ
3, Kiểm tra, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế GTGT
(Thời gian hoàn thành dự kiến: khoảng 30 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ)
4, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế
(Thời gian hoàn thành dự kiến: khoảng 60 ngày làm việc kể từ lúc nộp hồ sơ hoàn thuế hợp lệ)
5, Nhận quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế
——————-
V – Phí dịch vụ
Phí dịch vụ sẽ được xác định dựa trên khối lượng công việc, mức độ phức tạp và lợi ích mà khách hàng nhận được khi công việc hoàn thành.
Mức phí tham khảo: 1% – 2% 
Phí dịch vụ tối thiểu: 15.000.000đ/hồ sơ